Fond pomaže stvaranje povoljnog pravnog, fiskalnog i političkog okruženja za članstvo u EU, poklanjajući posebnu pažnju demokratskoj praksi i zahtevima održivog razvoja.

Fond sprovodi sledeće Programe širom regiona Zapadnog Balkana:

DEMOKRATSKA PRAKSA

Cilj: Poboljšanje rada, transparentnosti i odgovornosti vlade

Strategije:

* Unapređivanje kapaciteta građanskog društva u nadgledanju kvaliteta upravljanja javnim sektorom i pružanja usluga.

* Jačanje istraživačkih i obrazovnih praksi medija i nevladinih organizacija.

* Jačanje kapaciteta vladinih i nevladinih institucija za sprovođenje temeljnih analiza politika.

Cilj: Izgradnja kapaciteta i efikasnosti građanskog društva radi jačanja participativne demokratije

Strategije:

* Jačanje organizacionih i finansijskih kapaciteta civilnog sektora.

* Podsticanje domaće filantropije i solidarnosti u društvu.

ODRŽIVI RAZVOJ

Cilj: Izgradnja kulture i prakse održivog razvoja

Strategije:

* Doprinos participativnim i inkluzivnim pristupima u kreiranju i implementaciji strategija održivog razvoja.

* Podrška obrazovnim reformama da koncepte i prakse održivog razvoja ukljuce u nastavni plan i program.

* Uvodjenje i ohrabrivanje pristupa energetske efikasnosti i zaštite životne sredine u ekonomski i infrastrukturni razvoj.

IZGRADNJA MIRA

Cilj: Jačanje osnova za pomirenje i trajni mir

Strategije:

* Podrška naporima da se uspostavi i raširi istina o zverstvima i masovnim kršenjima ljudskih prava tokom godina konflikta u regionu.

* Doprinos regionalnim inicijativama koje uključuju različite države i zajednice u transformaciji konflikta radi stvaranja uslova za trajni mir.

Ko može da aplicira: organizacije civilnog društva, javna administracija i druge organizacije

Trajanje projekta: N/A