Svrha programa: krediti za trajna obrtna sredstva iz EIB kreditne linije.
Teme:
-    Sredstva iz ove kreditne linije mogu se koristiti za finansiranje nabavke robe, sirovina, gotovih proizvoda, materijala ili repromaterijala (finansiranje zaliha).
Sredstava: Maksimalni iznos kredita po klijentu može biti do 1.465.000.000 dinara. Rok otplate kredita može biti do 5 godina unutar kojeg se može koristiti grejs period do maksimum 1 godine. Indikativna kamatna stopa u ovom mometnu iznosi 3.586 % na godišnjem nivou.
Ko može aplicirati: privredni subjekti koji imaju manje od 250 zaposlenih (na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom), kao i privredni subjekti srednje tržišne kapitalizacije („MidCap”), definisani kao preduzeća sa minimalno 250 zaposlenih, a manje od 3.000 zaposlenih (na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom), a koji su u privatnom ili zadružnom vlasništvu i koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i drugim odgovarajućim registrima, koji obavljaju i imaju registrovanu kao pretežnu delatnost, jednu od delatnosti sa Liste delatnosti definisane od strane EIB-a i koji imaju dva zadnja pozitivna finansijska izveštaja.