Cilj Fondacije je unapređenje ranog obrazovanja, zbog čega se prijave moraju odnositi na objekte za realizaciju predškolskog obrazovanja dece uzrasta 1-6 godina. Poziv se odnosi isključivo na predloge projekata proširenja kapaciteta predškolskog obrazovanja na teritoriji opštine iz koje se konkuriše.

Oblasti intervencije:

  • Rekonstrukcija ili adaptacija postojećih objekata u kojima se realizuju programi predškolskog obrazovanja;
  • Rekonstrukcija ili adaptacija neiskorišćenih objekata na teritoriji opštine koji se mogu prenameniti za potrebe realizacije predškolskih programa;
  • Rekonstrukcija ili adaptacija prostorija u okviru funkcionalnih objekata obrazovnog ili drugog karaktera, čija se namena može promeniti tako da se odnosi na realizaciju poludnevnih, posebnih ili specijalizovanih predškolskih programa.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava: N/A

Period implementacije projekata: N/A

Ko može aplicirati: predškolske institucije, lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, npr. udruženja građana, fondacije, zadužbine, strukovna udruženja, sportska udruženja, registrovana na teritoriji Republike Srbije. (U slučaju prijave organizacija civilnog društva, neophodno je dostaviti i saglasnost predškolske ustanove i organa lokalne samouprave, koja se odnosi kako na verodostojnost iznetih podataka i dostavljene dokumentacije, tako i na predloženi objekat/lokaciju. Saglasnost mora biti zvanična u pisanoj formi, overena i potpisana.)

Prijave se mogu dostaviti:

elektronskim putem na imejl adresu: projects@novakdjokovicfoundation.org, ili

poštom na adresu: FONDACIJA NOVAK ĐOKOVIĆ, BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10A, 11070 BEOGRAD, sa naznakom ZA KONKURS, najkasnije do 01.12.2017, u 17.00 časova.