Cilj konkursa je pružanje podrške u stvaranju ambijenta u kojem bi deca iz ugroženih zajednica imala mogućnost da se priključe kreativnoj igri kroz koju će razvijati vrednosti i veštine koje će im omogućiti dobar početak u životu i pomoći im da dosegnu svoj pun potencijal sa nadom da će u budućnosti i oni jednog dana doprineti pozitivnim promenama u društvu.

 

Ko može da aplicira: nacionalne i lokalne organizacije sa sličnom misijom i interesima

 

Fondacija podržava:

• Projekte koji se realizuju na teritoriji Srbije,

• Projekte koje su održivi i nakon završetka podrške Fondacije,

• Infrastrukturne i edukativne projekte u obrazovanju,

• Projekte usmerene na poboljšanje kvaliteta i dostupnosti ranog obrazovanja,

• Projekte usmerene na poboljšanje uslova osnovnog obrazovanja obrazovanja,

• Projekte usmerene na dostupnost sportskih sadržaja,

• Projekte usmerene na inkluziju,

• Projekte koji su podržani od strane lokalnih institucija,

• Dugoročna partnerstva sa lokalnim nevladinim organizacijama.

 

Fondacija NE podržava:

• Individualna pomoć u oblasti medicine i socijalnih problema,

• Individualno stipendiranje u oblasti sporta, umetnosti i obrazovanja,

• Organizacije koji su na bilo koji način politički angažovane ili u vezi sa političkim strankama,

• Crkve, manastire i religiozne organizacije,

• Događaje i inicijative za urgentnu pomoć pojedincima i lokacijama za rešavanje posledica izazvanih prirodnim katastrofama,

• Privatna preduzeća i poslovne ideje,

• Finansiranje različitih publikacija,

• Neodržive projekte i projekte sa nedefinisanom strategijom i ciljevima.

 

Rok za dostavljanje prijava: do 23. decembra 2015. godine

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://novakdjokovicfoundation.org/sr/nas-rad/konkurs-za-prijem-projekata/