Cilj Programa je postizanje održivog i participativnog urbanog razvoja kroz kulturne aktivnosti. Akteri iz oblasti kulture, civilnog društva, javne administracije i privatnog sektora imaju kroz ovaj Program priliku da ojačaju svoje kompetencije u među-sektorskoj saradnji, kroz inovativne lokalne projekte, konsultacije vezane za proces i razmenu širom Evrope.

 

Ko može da aplicira: organizacije iz oblasti kulture, javne administracije, civilnog i privatnog sektora iz 47 zemalja članica Saveta Evrope, Kosova i Belorusije.

 

Vrsta projekata koji se finansiraju: oblast urbanog ili razvoja zajednice kroz kulturne aktivnosti (npr. socijalna inkluzija, participacija, kulturna različitost, odgovorno korišćenje resurs i dr.). Projekti moraju biti relevantni za razvoj grada, inovativni na lokalnom nivou i moraju angažovati lokalnu zajednicu i građane.

 

Vrednost i vrsta podrške:

- Na lokalnom nivou: bespovratna pomoć za realizaciju lokalnog projekta u iznosu od 5.000 EUR i dodatnih individualizovana podrška lokalnom projektu od strane eksperata u iznosu do 5.000 EUR

- Na međunarodnom nivou: učešće u radionicama i na predavanjima koja realizuju međunarodni eksperti, edukativne sesije sa kolegama iz sektora koje moderiraju iskusni treneri, finansijska podrška i podrška vezana za sadržaj za stručnu praksu, nadoknada svih troškova svih putnih troškova i smeštaja vezanih za prethodno navedene aktivnosti.

 

Trajanje projekta: 18 meseci

 

Rok za dostavljanje predloga projekta: 13.09.2015.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/47964.asp