Na konkurs se mogu podneti projekti koji:

  • razvijaju i sprovode aktivnosti i prakse koje podstiču aktivan angažman građana u lokalnoj zajednici u cilju ostvarivanja javnog interesa, osnaživanja vrednosti otvorenog društva, demokratskih  praksi i očuvanja javnog prostora za dijalog i aktivističko delovanje;
  • inovativnim pristupima afirmišu pluralizam, solidarnost i pravedno društvo; ukazuju na štetne posledice stavova i ponašanja koja šire netrpeljivost i mržnju; suprotstavljaju se društvenoj zatvorenosti i marginalizaciji, i kritički se odnose prema ekstremističkim idejama i praksama

Ko može da aplicira: organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, neformalne grupe građana, akteri nezavisne kulture i umetnosti, akademske institucije i sl).