Programski prioriteti i njihovi specifični ciljevi
Prioritet 1: Zaštita životne sredine i upravljanje rizikom
•    1.1 Jačanje zaštite i očuvanja prirode, biodiverziteta i zelene infrastrukture u urbanim sredinama, i smanjenje svih oblika zagađenja (Trajanje projekta: 9-24 meseca od početka projekta; Budžet projekta: od 250.000 evra do 2.000.000 evra)
•    1.2 Promovisanje obnovljive energije u skladu sa Direktivom (EU) 2018/2001, uključujući postavljene kriterijume održivosti u tome (Trajanje projekta: 9-24 meseca od datuma početka projekta; Budžet projekta: od 250.000 evra do 2.000.000 evra)
•    1.3 Promovisanje energetske efikasnosti i smanjenje efekta staklene bašte (Trajanje projekta: 9-18 meseci od datuma početka projekta; Budžet projekta: od 250.000 evra do 2.000.000 evra)
•    1.4 Promovisanje prilagođavanja klimatskim promenama i prevencija rizika od katastrofa i otpornosti, uzimanjem u obzir pristupe zasnovane na ekosistemu (Trajanje projekta: 9-24 meseca od datuma početka projekta; Budžet projekta: od 250.000 evra do 2.000.000 evra)
Prioritet 2: Društveni i ekonomski razvoj
•    2.1. Unapređenje jednakog pristupa inkluzivnim i kvalitetnim uslugama u obrazovanju, obukama i doživotnom učenju kroz pristupačnu infrastrukturu, uključujući negovanje on-line učenja i treninga (Trajanje projekta: 9-24 meseca od datuma početka projekta; Budžet projekta: od 250.000 evra do 2.000.000 evra)
•    2.2 Obezbeđivanje jednakog pristupa zdravstvenoj zaštiti i negovanje otpornosti zdravstvenih sistema, uključujući primarnu zaštitu i promovisanje prelaska sa institucionalne na porodičnu i zajedničku brigu (Trajanje projekta: 9-24 meseca od datuma početka projekta; Budžet projekta: od 250.000 evra do 2.000.000 evra)
•    2.3. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u ekonomskom razvoju, socijalne uključenosti i socijalne inovacije (Trajanje projekta: 9-24 meseca od datuma početka projekta; Budžet projekta: od 250.000 evra do 2.000.000 evra)
Uslov je da se konačan zahtev za nadoknadu podnese pre 2. marta 2026 (Prioritet 1 i 2).
Prioritet 3: Povećanje granica kapaciteta upravljanja
•    3.1 Povećati institucionalne kapacitete organa javne vlasti, posebno onih ovlašćenih da upravljaju određenom teritorijom, i zainteresovanih strana
Programsko područje
Rumunija – 3 okruga:
• Timiş
• Caraş-Severin
• Mehedinţi
Republika Srbija – 6 okruga:
• Severnobanatski
• Srednjebanatski
• Južnobanatski
• Podunavski
• Braničevski
• Borski
Ukupan iznos sredstava opredeljenih za ovaj Poziv: 26.337.426 evra (IPA fondovi), koji je raščlanjen na sledeći način:
•    Prioritet 1: Zaštita životne sredine i upravljanje rizikom: 13.170.231e, 15% sufinansiranja
•    Prioritet 2: Društveni i ekonomski razvoj: 17.814.977e, 15% sufinansiranja
Minimalni broj partnera je dva (2), po jedan sa svake strane granice.
Maksimalan broj partnera u projektu biće pet (5), uključujući i Vodećeg partnera.
Ko može aplicirati:
•    Regionalne i lokalne javne vlasti/tela 
•    Nacionalne/pokrajinske/regionalne javne vlasti/tela/organizacije/zavodi 
•    Druga tela koja su regulisana javnim pravom (npr. prefekture, zdravstvene ustanove, obrazovne i istraživačke ustanove itd.)
•    Kancelarije/ogranci javnih državnih/regionalnih vlasti i drugih javnih tela
•    Škole i druge javne obrazovne institucije
•    Neprofitna tela (u smislu čl. 192. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046)), uključujući udruženja i organizacije za podršku poslovanju i nevladine organizacije
•    Verske organizacije, legalno osnovane u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;
•    Privredne komore i akreditovane regionalne razvojne agencije
•    Muzeji, kulturne, sportske, turističke ustanove
Napomena: Proces prijave će se obaviti putem elektronskog sistema upravljanja programom (JEMS). JEMS je dostupan na sledećoj veb adresi: https://jems-rors.mdlpa.ro 
Vodič za podnosioca zahteva i JEMS priručnik pružaju potencijalnim korisnicima detaljne smernice o procesu prijave za finansiranje.
Vodič za podnosioca zahteva, dodaci i JEMS priručnik dostupni su na sledećoj veb stranici: www.romania-serbia.net .