Cilj programa

* Aktivno učešće građana u ostvarivanju „prava na objektivno, potpuno i pravovremeno informisanje“.

 

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

* Ojačane sposobnosti OCD da učestvuju u formulisanju novih politika javnog informisanja i uvedu zapostavljena pitanja u tekuće javne rasprave o novim medijskim politikama i zakonodavstvu.

* Intenzivirane aktivnosti OCD na odbrani slobode medija i nezavisnog novinarstva.

* Uspostavljen građanski nadzor nad poštovanjem javnog interesa u medijima (dostupnost i raznolikost medijskih sadržaja, transparentno i svrsishodno trošenje javnih sredstava i resursa, odgovornost i pouzdanost (samo)regulatornih mehanizama).

 

Rok za dostavljanje predlog projekata: 31.12.2015.

 

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.fosserbia.org/programs/program.php?id=1742