Cilj programa: je izbor subjekata čije će projekte Komisija za sprovođenje konkursa za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja predložiti Vladi radi dodele sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja
Prioritetne oblasti podrške:  

  • doprinos realizacije projekta ostvarivanju javnog interesa u oblasti zdravstva, kulture, prosvete, humanitarnog rada i sl.; 
  • broj i kategorija lica koja će imati korist od realizacije projekta; 
  • kvalitet predloženog projekta (predložena metodologija, stručnost i kvalifikacije osoblja koje će realizovati projekat, odnos između planiranih troškova projekta i koristi od projekta i sl.).

Ko može aplicirati: svi nosioci projekata (fizička lica, pravna lica, organi, organizacije, javne ustanove, preduzetnici, udruženja, fondovi, humanitarne organizacije) kojima se ostvaruje javni interes u oblasti zdravstva, kulture, prosvete, humanitarnog rada i sl. koji će se realizovati u 2024. godini.
Napomena: Podnosilac prijave može učestvovati na Javnom konkursu samo za jedan projekat