Javni poziv ima za cilj očuvanje kulturnih znamenitosti ili objekata koji su od istorijskog ili kulturnog značaja za očuvanje kulturne baštine Srbije

 

Ko može da aplicira: nevladine organizacije registrovane na teritoriji Republike Srbije, muzeji, ministarstva kulture, ili slične institucije iorganizacije koje su u stanju da pokažu da imaju neophodnu iskustvo i kapacitete za upravljanje projektima za očuvanje kulturnog nasleđa u saradnji sa nacionalnim kulturnim autoritetima u zemlji domaćinu.

 

Predlozi projekata mogu se odnositi na sledeće oblasti:

• Kulturne znamenitosti: Ovo može uključivati (ali nije ograničeno na) istorijske objekate i lokalitete, spomenike, arheološke lokalitete i sl. (Predlozi u ovoj kategoriji mogu da uključe, na primer, restauraciju jednog istorijskog objekta, arheološko istraživanje kao komponentu plana očuvanja, planiranje upravljanjem očuvanja lokacije, ili dokumentaciju za potrebe očuvanja lokaliteta )

• Predmeti i zbirke koje pripadaju muzejima, kulturnim/istorijskim lokalitetima, ili sličnim institucijama. Ovo uključuje arheološke i etnografske predmete, slike, skulpture, rukopise, fotografske i filmske kolekcije, kao i opšte aktivnosti očuvanja muzeja (Predlozi u ovoj kategoriji mogu da uključe, na primer, konzervacije vezane za objekat, prikupljanje predmeta; procenu potreba kolekcija ili njenog stanja, strategiju za poboljšanje stanja očuvanosti; popis kolekcije za potrebe očuvanja; stvaranje bezbednih okruženja za skladištenje ili izlaganja zbirki; ili specijalizovane obuke vezane za čuvanje i održavanje kolekcija.)

• Oblici tradicionalnog kulturnog izražavanja: Ovo se odnosi na tradicionalnu muziku, rituale/običaje, znanje, jezike, ples, dramu i zanate. (Predlozi u ovoj kategoriji mogu uključivati dokumentovanje i audio-vizuelno snimanje tradicionalnih muzičkih i plesnih formi kao deo tradicionalnog izraza i ostvarivanje dostupnosti informacija i snimaka ili pomoć za obuku u očuvanje tradicionalne umetnosti ili zanata kojima preti izumiranje.

 

Iznos bespovratnih sredstava: 10.000 –75.000 USD

 

Rok za dostavljanje predloga projekta: 20.12.2016.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: https://serbia.usembassy.gov/us-ambassadors-fund-for-cultural-preservation.html