Cilj programa: stvaranje i pobolјšanje uslova stanovanja porodica izbeglica, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi (mali grant)

 

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju zadate kriterijume

 

Maksimalni iznos sredstava: do 4.200.000,00 dinara

 

Rok za podnošenje prijava: 10.03.2017.g.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kirs.gov.rs/articles/navigate.php?type1=3&lang=SER