ECDL - Program pomoći informatičkom obrazovanju podržava društvenu inicijativu da svaki građanin bude osposobljen za upotrebu računara: da poznaje osnovne korisničke operacije, upotrebu interneta, pisanje pisama i tabelarne kalkulacije a gde je moguće i više od toga. Cilj programa je uvođenje evropskih standarda za prepoznavanje informatičkih kvalifikacija (ECDL - European Computer Driving Licence) i na taj način omogućavanje jednakih šansi svima, za uspeh i karijeru u uslovima evropskih integracija. Program je zasnovan na osnovu preporuka Evropske Komisije, EUPAN – evropske mreže državnih administracija, kao i zaključaka Nacionalne komisije za analizu usklađenosti nastavnog predmeta “računarstvo i informatika” sa evropskim ECDL standardima. Implementacijom evropskih standarda želi se doprineti jačanju civilnog sektora, sa naglaskom na saradnji i interakciji privatnih i javnih entiteta u regionu i šire.

 

Pravo apliciranja imaju: državne obrazovne institucije

 

Iznos pojedinačnog granta: 120.000 - 1.700.000 RSD

 

Napomena: Preporuka je da operativni troškovi (zakup prostora, tekući troškovi, troškovi komunikacije, i honorari) padaju na teret primaoca donacije.

 

Rok za apliciranje: stalno otvoren

 

Dodatne informacije: http://www.jisa.rs; donacije@jisa.rs