Predmet: sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/nastupe koji se realizuju u 2015. godini

 

Maksimalna vrednost projekta: Putni troškovi – prevoz:

individualni - do 50.000,00 dinara

grupni - do 200.000,00 dinara

 

Ko može da aplicira: Podnosilac mora biti pravno lice (udruženje, organizacija ili ustanova kulture);Korisnik sredstava je umetnik/profesionalac i sl. (pojedinac/grupa) u oblasti kulture i umetnosti

 

Trajanje poziva: od 3. jula do 1. oktobra 2015. godine.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/poziv-za-sufinansiranje-mobilnosti-umetnika-i-profesionalaca-u-oblasti-kulture-i-umetniosti-u-2015