Svrha programa: pružanje podrške implementaciji mera populacione politike na lokalnom nivu. Ukupna obezbeđena sredstva za ovaj Poziv iznose 650.000.000 RSD.

Namena sredstava:

1)            ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta;

2)            usklađivanje rada i roditeljstva;

3)            snižavanje psihološke cene roditeljstva;

4)            očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja;

5)            rešavanje problema neplodnosti;

6)            put ka zdravom materinstvu;

7)            edukacija iz oblasti populacione politike;

8)            aktiviranje lokalne samouprave.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 85% ukupne vrednosti bez obzira da li JLS aplicira samostalno ili u partnerstvu, odnosno:

  • u slučaju da aplicira Grad: do 30.000.000 RSD
  • u slučaju da aplicira opština: 15.000.000 RSD

Minimalno su-finansiranje: 15%

Period implementacije projekata: svi projekti moraju da budu implementirani najkasnije do 15. decembra 2019. godine

Ko može aplicirati: JLS samostalno ili više JLS iz istog regiona

*Region Vojvodine, Region Šumadije i Zapadne Srbije, Region Južne i Istočne Srbije

Napomena: preduslov za apliciranje je da JLS ima formirano telo koje sprovodi mere populacione politike ili ima lice zaduženo za sprovođenje mera populacione politike.