Svrha programa: podsticanje regionalnog rasta, ravnomeran regionalni i lokalni razvoj i jačanje regionalnih institucionalnih kapaciteta
Prioritetne oblasti podrške: 
1.    Izrada razvojnih dokumenata 
2.    Projekti izgradnje, rekonstrukcije, opremanja i druge razvojne projekte
Kategorije projekata/teme/prihvatljive aktivnosti: 
1.    Izrada razvojnih dokumenata 
-    Plan razvoja JLS
-    Ostala razvojna dokumenta koja su u skladu sa Zakonom o planskom sistemu RS
2.    Projekti izgradnje, rekonstrukcije, opremanja i druge razvojne projekte
-    Projekti koji doprinose razvoju preduzetništva, investicija i inovacija, unapređenja poslovne infrastrukture, i dr.
-    Projekti izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture
-    Projekti izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije objekata iz oblasti obrazovanja i kulture
-    Projekti izgradnje i opremanja objekata socijalne infrastrukture i turizma
-    Projekti digitalizacije opštinskih usluga
-    Projekti unapređenja međuopštinske saradnje
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 80 % troškova bez PDVa
Minimalno su-finansiranje: 20 %
Ko može aplicirati: jedna ili više JLS i ARRA ili samostalno JLS
Period implementacije projekata: 31.10.2024.g
Rok za dostavljanje prijava: 30 dana od dana objavljivanja konkursa za meru 1 (15.03.2024.) i 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u službenom glasniku RS za meru 2 (29.02.2024.)