Cilj Konkursa je unapređenje i zaštita ljudskih prava u Republici Srbiji. Ukupno predviđena sredstva po ovom Konkursu iznose 16 miliona RSD.

Predlozi projekata moraju da doprinesu sledećim ciljevima:

  • Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema pojedinim osetljivim društvenim grupama i prema pojedincima iz tih grupa, naročito imajući u vidu decu i mlade u riziku od socijalnog isključivanja, žene, osobe sa invaliditetom, starije osobe, LGBT osobe, izbeglice i interno raseljena lica,
  • Razvoj i podsticanje obrazovanja i društvene svesti o značaju tolerancije i poštovanja različitosti u cilju smanjenja opšteg nivoa diskriminacije,
  • Unapređenje praćenja preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava u cilju poboljšanja položaja posebno osetljivih društvenih grupa.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava:  

  • Za projekte koji targetiraju žene, starije osobe, decu i mlade, osobe sa invaliditetom: 1 milion RSD
  • Za projekte koji targetiraju izbeglice i interno raseljena lica i LGBT osobe: 250.000 RSD

Maksimalno trajanje projekta: 6 meseci

Ko može da aplicira: udruženja registrovana na teritoriji Republike Srbije.

Obavezno partnerstvo: sa min. još jednim udruženjem