Javni poziv ima za cilj finansiranje predloga projekata usmerenih na unapređenje položaja izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji.

 

Ko može da aplicira: nevladine organizacije registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje se bave pitanjima od značaja za gore navedene kategorije korisnika

 

Prioritet za finansiranje imaće projekti usmereni ka:

• Istraživanjima od značaja za utvrđivanje stanja i potreba korisničke populacije u procesu integracije i reintegracije i pri ostvarivanju održivog povratka,

• Programi pravne i drugih vidova pomoći

• Programi unapređenja informisanosti u oblastima od značaja za korisničku populaciju,

• Programi usmereni ka očuvanju kulturnog identiteta krajnjih korisnika, kao i obeležavanje datuma od značaja.

 

Iznos bespovratnih sredstava: 50.000 – 500.000 RSD

 

Trajanje projekta: N/A

 

Rok za dostavljanje predloga projekta: 22.06.2015.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kirs.gov.rs/articles/javpozns.php?type1=55&lang=SER&date=0