Javni poziv ima za cilj finansiranje predloga projekata usmerenih na podizanje svesti javnosti o problemima i preprekama sa kojima se tražioci azila i povratnici po osnovu Sporazuma o readmisiji suočavaju i promovisanju i jačanju tolerancije, otklanjanju predrasuda i straha prema licima koja traže azil, kao i razvoju komunikacije i dijaloga na nacionalnom i lokalnom nivou.

 

Ko može da aplicira: organizacije civilnog društva registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje se bave pitanjima od značaja za gore navedene kategorije korisnika

 

Prioritet za finansiranje imaće projekti usmereni ka:

• Promovisanju i jačanju tolerancije

• Izgradnji poverenja i senzibilizacije lokalne sredine

• Otklanjanje predrasuda i straha prema licima koja traže azil

• Projekti usmereni ka jačanju interkulturalne saradnje

• Projekti unapređenja informisanosti u oblastima od značaja za korisničku populaciju

• Projekti usmereni na podizanje svesti javnosti o problemima i preprekama sa kojima se tražioci azila i povratnici po osnovu Sporazuma o readmisiji suočavaju

• Projekti usmereni ka razvoju komunikacije i dijaloga na nacionalnom i lokalnom nivou

 

Iznos bespovratnih sredstava: 150.000 - 700.000 RSD

 

Trajanje projekta: N/A

 

Rok za dostavljanje predloga projekta: 22.05.2015

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kirs.gov.rs/articles/navigate.php?type1=3&lang=SER&id=2202&date=0