Svrha/cilj programa: Javni poziv namenjen je jedinicama lokalnih samouprav u RS za raspodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, a koja žive na njihovoj teritoriji kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti

Iznos sredstava: Maksimalni iznos sredstava za JLS zajedno sa sufinansiranjem iznosi 19.500.000 RSD, dok maksimalni iznos koji JLS dodeljuje po porodičnom domaćinstvu iznosi 1.950.000 RSD i to 1.700.000 rSD za kupovinu seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti i 250.000 RSD za jednokratnu pomoć u građevinskom i drugom materijalu i opremi

Minimalno su-finansiranje JLS: minimalno od 5 do 10 % u zavisnosti od stepena razvijenosti opštine

Ko može aplicirati: Jedinice lokalne samouprave na teritoriji RS van AP Kosova i Metohije