U skladu sa ugovorom o saradnji zaključenim između lokalne samouprave Velika Plana, Regionalne razvojne agencije „Braničevo-Podunavlje“ doo Požarevac i Fondacije Ana i Vlade Divac, a uz podršku USAID-ovog Projekta „Velika mala privreda”, Implementacioni partner Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ doo Požarevac raspisuje: 
KONKURS ZA PODSTICAJNA SREDSTVA IZ LOKALNOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE U OPŠTINI VELIKA PLANA U 2023. GODINI
Konkursom je planirana podrška fizičkim licima – nosiocima komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava koji se bave proizvodnjom i preradom hrane. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom konkursu su 3 000 000,00 dinara. Ovim konkursom se posebno pozivaju žene i mladi koji su nosioci poljoprivrednih gazdinstava da se prijave i koriste podsticajna sredstva za razvoj svoje proizvodnje.


Podsticajna sredstva namenjena su za nabavku
•    Nove mehanizacije potrebne za poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda;
•    Nabavka kvalitetnih priplodnih i umatičenih grla krupne, sitne stoke i živine;
•    Nabavka košnica, pčelinjih društava i mašina i opreme za pčelarstvo;
•    Nabavka repromaterijala, mašina i opreme potrebne za ratarsku ili povrtarsku proizvodnju

Maksimalan iznos za nabavku opreme, mašina ili grla je 300.000,00 dinara dok je minimalan 60.000,00 dinara sa PDV-om po poljoprivrednom proizvođaču. 
Lokalna samouprava  subvencioniše nabavku sa 30% nepovratnih sredstava, odnosno maksimalno 90.000,00 dinara po poljoprivrednom proizvođaču i to kao otpis dela duga ukoliko se ukupna sredstva umanjena za deo subvencija vrate do kraja druge kalendarske godine nakon potpisivanja ugovora.


Korisnici mere preuzimaju obavezu da u naredne tri godine od potpisivanja ugovora sa Implementacionim partnerom  vrate svoj deo učešća i to:
Fizička lica vraćaju:
•    U prvoj godini potpisivanja ugovora odobren grejs period
•    U drugoj godini 50% ukupne vrednosti podsticajnih sredstava. Uplata se vrši kvartalno, odnosno u četiri jednaka dela u toku godine, krajem kvartala, i to: prvi kvartal januar-mart, drugi kvartal april-jun, treći kvartal jul-septembar, četvrti kvartal oktobar-decembar.
•    U trećoj godini 50% ukupne vrednosti podsticajnih sredstava. Uplata se vrši kvartalno, odnosno u četiri jednaka dela u toku godine, krajem kvartala, i to: prvi kvartal januar-mart, drugi kvartal april-jun, treći kvartal jul-septembar, četvrti kvartal oktobar-decembar..

U slučaju vremenskih nepogoda ili vanrednog stanja (poput epidemije), Upravni odbor Fonda može da donese odluku o produžetku roka vraćanja učešća korisnika. Tačan rok produžetka otplate će biti utvrđen u zavisnosti od posledica nastalih usled više sile.

Ko može aplicirati: 
•    Fizička lica – nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva sa aktivnim statusom, starosti od 18 do 75 godina:
-    koja imaju prebivalište na teritoriji lokalne samouprave
-    koja u Registru poljoprivrednika imaju upisano minimalno 10 ari  u izvodu iz biljne proizvodnje 
-    koja imaju upisano u registar  minimalno umatičenih 10 grla ovaca ili 5 grla  koza ili 2 grla  goveda ili 2 grla svinja autohtonih rasa ili 5 registrovanih i obeleženih košnica ili 20 grla živine
-    nemaju evidentiranih neizmirenih dugovanja prema jedinici lokalne samouprave
 

Javni konkurs za razvoj poljoprivrede

Obrazac 1- prijavni formular

Obrazac 2 - pristanak na obradu podataka