Ko može da aplicira: organizacije kulturnog i kreativnog sektora

 

Prioriteti programa:

- Promovisanje transnacionalne mobilnosti umetnika i profesionalaca sa ciljem da im se omogući međunarodna saradnja i internacionalizacija karijera i aktivnosti

- Jačanje učešća publike kao sredstva za podsticanje interesa i poboljšanja pristupa evropskim kulturnim i kreativnim delima materijalne i nematerijalne kulturne baštine

- Podsticanje kreativnosti, inovativnog pristupa stvaranju i novim načinima obezbeđivanja efekta prelivanja na druge sektore

 

Kategorija 1- projekti saradnje koji uključuju vodećeg aplikanta i najmanje još dva partnera iz najmanje 3 zemlje.

Kategorija 2 – projekti saradnje koji uklučuju vodećeg aplikanta i najmanje 5 drugih partnera iz najmanje 6 zemalja

 

Vrednost bespovratnih sredstava: Kategorija 1: max 200.000,00 EUR, iznos donacije max 60 %; Kategorija 2: max 2,000.000 €, iznos donacije max 50 %

 

Trajanje projekta: za obe kategorije max 48 meseci

 

Rok za dostavljanje projekta: 07.10.2015

 

Napomena: Teme su iste za sve projektne predloge, razlika po kategorijama je samo u iznosu granta. Aplikanti moraju imati ECAS broj.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en