Svrha Programa: Konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti kulture.Ukupna raspoloživa sredstva iznose 30 miliona dinara.

Cilj Konkursa: unapređenje kulturne delatnosti nacionalnih manjina u RS.

Iznos bespovratnih sredstava: 150.000 – 1 milion RSD

Ko može aplicirati: ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači saveti nacionalnih manjina, organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se ciljevi prema statutarnim odredbama ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji RS, kao i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta i akademija strukovnih studija.

Napomena: učesnik konkursa može konkurisati samo sa 1 programom/projektom.