Prioritetne oblasti podrške: 
•    Prostorni plan jedinice lokalne samouprave
•    Plan generalne regulacije za naseljeno mesto koje je sedište jedinice lokalne samouprave
•    Plan detaljne regulacije za linijske infrastrukturne objekte
u cilju stvaranja planskog osnova, podsticanja planskog uređenja prostora i definisanja pravila uređenja, pravila građenja i korišćenja prostora na principima integralnog i održivog razvoja, radi razvoja naseljenih mesta, demokratizacije procesa odlučivanja i podizanja nivoa trasparentnosti donošenja odluka u procesu planiranja i stvaranja kvalitetnog preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, infrastrukture, industrije i drugih privrednih grana jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije.


Sredstva koja dodeljuje Ministarstvo na ime pojedinačnog planskog dokumenta ne mogu preći iznos od 3.000.000 dinara, odnosno 50% od cene izrade plana.


Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave


Napomena: Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: 
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za izradu planskih dokumenata“.


Informacije neophodne za učešće na javnom konkursu mogu se dobiti na telefon 011/3640331 i na e-mail dragana.zuric@mgsi.gov.rs .