Ciljevi programa: Specifični ciljevi Programa odnose se na unapređenje oblasti drumskog transporta i saobraćaja u gradovima i opštinama u sferama:

1) Bezbednosti saobraćaja – kroz implementaciju saobraćajne infrastrukture koja treba da omogući veći stepen bezbednosti učesnika u saobraćaju, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda naročito sa smrtnim i teškim telesnim povredama i onima u kojima su učesnici pešaci i biciklisti;

2) Održive urbane mobilnosti i transporta – kroz implementaciju rešenja koja će doprineti afirmisanju alternativnih vidova prevoza kako bi se smanjili negativni uticaji saobraćaj poput zagušenja, buke i zagađenja životne sredine;

Maksimalni iznos sredstava: 15.000.000,00 dinara po Projektu

Minimalno su-finansiranje: 50 %

Period implementacije projekata: 31.12.2024.g.

Ko može aplicirati: Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava ima jedinica lokalne samouprave koja:

1) ispunjava uslove propisane ovim programom,

2) priloži elaborat kojim je predviđena implementacija projekta koji doprinosi ispunjenju ciljeva definisanih Programom.

Napomena: Jedinica lokalne samouprave može podneti jednu prijavu na javni konkurs. Prijava na konkurs ne može biti zajednički podneta od strane više jedinica lokalne samouprave.