Svrha Konkursa: pružanje finansijske podrške kulturnim programima i projektima u oblasti savremenog stvaralaštva, koji doprinose ostvarivanju opšteg  interesa u oblasti kulture, definisanog članom 6. Zakonom o kulturi.

Cilj konkursa je usklađen kulturni razvoj Republike Srbije stvaranjem podsticajnog okruženja za unapređenje svih oblasti umetničkog stvaralaštva, kao i obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih sadržaja i razvoja publike (posebno imajući u vidu pripadnike društveno osetljivih grupa).

Programi i projekti moraju da odgovaraju jednoj od sledećih oblasti kulture:

 • književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
 • muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
 • likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
 • pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
 • umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo,     produkcija i interpretacija);
 • filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
 • digitalno stvaralaštvo i multimedija;
 • ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja.

kao i oblasti:

 • kulturnih delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
 • kulturnih delatnosti osoba sa invaliditetom
 • kulturnih delatnosti dece i za decu i mlade
 • kao i kulturnih delatnosti  pripadnika drugih društveno osetljivih grupa
 • izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva
 • naučno istraživačkih i edukativnih delatnosti u kulturi.

Minimalni iznos donacije:  od 150.000 – 700.000 RSD u zavisnosti od prioritetne oblasti

Ko može da aplicira: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.