Cilj 1: Sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

− Oblast 1: obrazovanje, vaspitanje i obuka mladih;

− Oblast 2: aktivizam i aktivno učešće mladih;

− Oblast 3: zdravlje, blagostanje, populaciona edukacija mladih;

− Oblast 4: bezbednost mladih;

− Oblast 5: socijalna uključenost mladih;

− Oblast 6: mobilnost mladih;

− Oblast 7: informisanje mladih;

− Oblast 8: kultura i kreativnost mladih

Cilj 2: Sprovođenje programa MLADI SU ZAKONPredmet javnog poziva

Za realizaciju cilja 2) konkursa Ministarstvo će odabrati jedno udruženje/savez koje će u partnerstvu sa drugim udruženjima koordinisano sprovoditi nacionalni program MLADI SU ZAKON kroz:

- programsku podršku i umrežavanje kontakt tačaka, kancelarija za mlade, volonterskih servisa i drugih partnera i resursa u cilju unapređenja uslova za volontiranje među mladima i za mlade;

- razvijanje nacionalnih standarda kroz primere dobre prakse upravljanja volonterima i sredstvima;

- sprovođenje programa kojim se podržavaju neformalne grupe mladih i udruženja mladih za kratkoročne omladinske volonterske projekte u 29 upravnih okruga u Republici Srbji (najmanje 135 omladinskih volonterskih projekata različitih neformalnih grupa ili udruženja mladih, 15 obuka za najmanje 300 učesnika)

- sveobuhvatnu regrutaciju volontera sa teritorije Republike Srbije i inostranstva za organizaciju 30 volonterskih kampova (oko 500 volontera učesnika) kroz organizovanje obuka za kamp lidere i organizatore kampa, regrutaciju kamp lidera, njihovu koordinaciju, praćenje i izveštavanje;

- organizaciju dve volonterske akcije sa najmanje po 100 učesnika

- obeležavanje Međunarodnog dana mladih i Međunarodnog dana volontera

- održavanje i dalji razvoj onlajn platforme programa MLADI SU ZAKON u cilju unapređenja pružanja objedinjenih i pravovremenih informacija prema ciljnoj grupi programa (volonterima), unapređenja i olakšavanja komunikacije učesnika programa i boljeg monitoringa aktivnosti

- kontinuiranu promociju programa MLADI SU ZAKON

Max trajanje projekta: do 7 meseci, a najduže do 31.12.2019.g.

Iznos finansiranja: max iznos sufinansiranja ili finansiranja od strane mInistarstva je 2.000.000,00 RSD

Ko može da aplicira: Udruženje mladih, udruženje za mlade ili njihov savez

Napomene: Preporučuje se da jedan Nosilac programa ili projekta učestvuje na konkursu sa jednim programom ili projektom, kojim realizuje jedan od ciljeva konkursa. Pored toga, može učestvovati i kao jedan od partnera na nekom drugom podnetom programu ili projektu