Cilj konkursa: Razvijanje usluga i mehanizama koji pospešuju preduzetnički duh, zapošljivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju i realizaciju aktivnosti planiranih Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2018. do 2020. godine za oblast zapošljavanje i preduzetništvo mladih.

Max trajanje projekta: do 7 meseci, a najduže do 31.12.2019.g.

Iznos finansiranja: max iznos sufinansiranja ili finansiranja od strane mInistarstva je 3.000.000,00 RSD

Ko može da aplicira: Jedinica lokalne samouprave koja ima osnovanu kancelariju za mlade

Napomene: Preporučuje se da jedan Nosilac programa ili projekta učestvuje na konkursu sa jednim programom ili projektom, kojim realizuje jedan od ciljeva konkursa.