Svrha konkursa: Finansiranje/su-finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora.  Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose ukupno 28 miliona dinara.

Ciljevi konkursa:

  • Stvaranje uslova za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, aktivno učešće u društvu, sprovođenje kulturnih sadržaja, neformalno obrazovanje i informisanje prilagođeno potrebama svih kategorija mladih (renoviranje i opremanje omladinskih klubova i drugih prostora za mlade),
  • Stvaranje uslova za promociju i upražnjavanje zdravih i bezbednih stilova života mladih u JLS prilagopđeno potrebama svih kategorija mladih (učešće u izgradnji teretana na otvorenom, otvorenih prostora za rekreativne sadržaje, biciklističke, trim staze i dr.),
  • Razvijanje jednog ili više programa i uspostavljanje održivih i ekonomičnih servisa za malde (karijerni servis, info servis, volonterski servis, formiranje savetovališta za zdravlje i dr.).

Su-finansiranje: nije obavezno

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 3 miliona dinara

Period implementacije: projekti moraju biti završeni do 31. decembra 2019.

Ko može aplicirati: JLS koja ima osnovanu Kancelariju za mlade u skladu sa članom 22. stav 2. Zakona.

Napomena: preporučuje se da jedna JLS učestvuje na Konkursu sa jednim programom ili projektom, kojim realizuje jedan od ciljeva Konkursa.