U skladu sa Pravilnikom o podsticajima za investicije u dizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora, raspisan je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku novog traktora u 2020. godini.   

Predmet podsticaja: prihvatljivi troškovi investicije za nabavku novog traktora sa standardnim delovima, uređajima i opremom, uključujući i traktorsku kabinu, koji je:

 • Namenjen i koji se koristi za izvođenje poljoprivrednih radova u primarnoj boljnoj i stočarskoj proizvodnji,
 • Snage motora do najviše 60 kW,
 • Proizveden u Republici Srbiji ili čiji model dobavljač uvozi u rastavljenom stanju i sklapa na svojim proizvodnim linijama u Republici Srbiji pre objavljivanja ovog Javnog poziva.

Troškovi koji nisu predmet podsticaja:

 • Porezi, uključujući i PDV,
 • Carinske, uvozne i ostale administrativne takse, naknade za potrebne saglasnosti,
 • Bankarske provizije, jemstva i sl,
 • Osiguranje i registracija predmeta podsticaja,
 • Nabavka priključka za izvođenje radova, priključnih vozila i opreme vozila u saobraćaju na putevima,
 • Nabavka delova, uređaja i opreme koji ne služe za izvođenje poljoprivrednih radova,
 • Troškovi prevoza, isporuke, montaže, probnog rada i drugi operativni troškovi,
 • Nabavka novog pojedinačno ili maloserijski proizvedenog traktora koji ne odgovara uslovima,
 • Nabavka upotrebljenog ili repariranog traktora i njegovih delova,
 • Prepravke traktora, doprinosi u naturi,
 • Nabavka predmeta investicije putem lizinga, cesije, kompenzacije i sl.

Maksimalni iznos podsticaja: do 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime PDV-a, odnosno do 65% za investicije koje se realizuju u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari za jednu kalendarsku godinu je 800.000 RSD.

Ko može aplicirati:

 • Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • Preduzetnik,
 • Privredno društvo,
 • Zemljoradnička zadruga koja ima najmanje 5 članova koji su upisani upisanih u Registar kao nosioci ili članovi 5 različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Napomena: opšti i posebni uslovi detaljno su navedeni u tekstu Javnog poziva, odnosno Pravilniku.