Predmet konkursa je obezbeđivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019. godini.

Podsticaji obuhvataju podršku sledećim programima i investicijama:

1) Razvoj i unapređenje primarne biljne  proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika:

 • nabavka nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju biljaka u zaštićenom prostoru,
 • nabavka nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja,
 • nove opreme i mašina za ubiranje voća, grožda, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja,
 • nove opreme i mašina za obradu zemljišta, zaštitu biljaka, prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda,
 • nove opreme i mašina za navodnjavanje useva u primarnoj biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

2) Razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika:

 • nabavka nove opreme i mašina za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane,
 • nove opreme i mašina za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka,
 • nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja,
 • nove opreme za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja,
 • nove opreme za proizvodnju konzumnih kokošjih jaja,
 • nove opreme i mašina za pčelarstvo. 

3) Razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika:

 • grla goveda,
 • ovaca i koza,
 • svinja,
 • selekcionisanih pčelinjih matica. 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000 RSD ili 75% od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime PDV-a.

Ko može da aplicira: 

Fizičko lice – punoletni mladi poljoprivrednik, nosilac ili član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, ako:
-    je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava prvi put počev od 1. januara 2018. godine i nalazi se u aktivnom statusu 
-    na dan podnošenja prijave na Konkurs ima navršenih 18, a u kalendarskoj godini u kojoj podnosi prijavu najviše 40 godina života.