Investicioni program „Oporavak i razvoj” sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

Sredstva za sprovođenje Programa obezbeđena su iz kreditne linije Evropske investicione banke (u daljem tekstu: EIB) u iznosu do 90.000.000,00 evra, u skladu sa Finansijskim ugovorom COVID-19 podrška Vladi Srbije za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije između Evropske investicione banke i Republike Srbije, kao i iz sredstava Fonda u iznosu od 100.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti imaju pravo da konkurišu za korišćenje sredstava po Programu za sledeće namene:

 • kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje prostora za obavljanje delatnosti, ili skladišnog prostora i smeštajnih kapaciteta u turizmu, osim kupovine zemljišta;
 • kupovinu nove ili polovne (do šest godina starosti) opreme za obavljanje delatnosti, uključujući alate i dostavna vozila kao i druga transportna sredstva, osim lakog teretnog vozila vrste N1;
 • kupovinu računarske opreme;
 • nematerijalna ulaganja (nabavka softvera).

Sredstva opredeljena Programom ne mogu se koristiti za:

 • kupovinu ili izgradnju objekata i opreme radi prodaje ili rentiranja;
 • kupovinu poslovnog prostora namenjenog za obavljanje administrativnih poslova (kancelarijski prostor);
 • kupovinu drugih preduzeća, osim u slučaju da se radi o čistoj kupovini objekata ili opreme.

Krediti po Programu odobravaće se pod sledećim uslovima:

 • maksimalan iznos kredita: 290.000.000,00 dinara;
 • minimalni iznos kredita: 1.000.000,00 dinara.

Visina odobrenog kredita ne može biti veća od 75% opravdanih troškova iz predračunske vrednosti investicionog ulaganja.

Rok otplate kredita:

 • 12 godina u okviru koga je grejs period do dve godine;
 • šest godina u okviru koga je grejs period do jedne godine;

U slučaju prevremene otplate kredita ne obračunava se naknada.

Kamatna stopa:

 • ukoliko je rok otplate 12 godina, kamatna stopa je, uz primenu valutne klauzule: 1,5% godišnje za sva sredstva obezbeđenja;
 • ukoliko je rok otplate šest godina, kamatna stopa je, uz primenu valutne klauzule: 0,9% godišnje za sva sredstva obezbeđenja.

Način otplate kredita: mesečni anuiteti.

Ko može aplicirati: privredni subjekti koji imaju manje od 250 zaposlenih (sa punim radnim vremenom), kao i privredni subjekti srednje tržišne kapitalizacije („MidCap”), definisani kao preduzeća sa minimalno 250 zaposlenih, a manje od 3.000 zaposlenih (sa punim radnim vremenom).

Napomena: Precizno i tačno popunjen Zahtev za kredit sa pratećom dokumentacijom, u skladu sa Programom, predaje se Fondu. Adrese Fonda su: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Na internet stranama Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs  i Ministarstva: www.privreda.gov.rs  može se preuzeti potrebna dokumentacija u kojoj su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u Programu.