Svrha/cilj programa:  pružanje podrške osnivanju i daljem razvoju ženskog preduzetništva


Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:
-kupovinu mašina/opreme/alata, nove računarske opreme i softvera i vozila (uključujući i mopede na električni pogon) koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i pružanje usluga (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina);
– tekuće održavanje i/ili adaptaciju poslovnog i/ili proizvodnog prostora do iznosa od 1.000.000,00 dinara;
– kupovinu poslovnog/proizvodnog prostora za privredne subjekte koji su registrovani u APR do 31. decembra 2020. godine i na dan 31. decembra 2022. godine zapošljavaju minimum pet zaposlenih (uključujući i samu preduzetnicu bez obzira po kom osnovu je osigurana);
– operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 25% u strukturi ukupnog ulaganja, za koje se potražuju sredstva Programa.


Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000 dinara, niti veći od 6 miliona dinara za privredne subjekte registrovane u APR-u najkasnije do 31.12.2020. godine, a koji nemaju minimum 5 zaposlenih na dan 31. decembar 2022. na određeno i/ili neodređeno vreme, kao i za privredne subjekte registrovane u APR-u od 1.januara 2021. pa nadalje, dok će za iznos do 12.000.000 dinara moći da konkurišu privredni subjekti koji su registrovani u APR-u do 31.12.2020. i koji imaju minimum pet zaposlenih na dan 31.12.2022. godine na određeno i/ili neodređeno vreme.


Ko može aplicirati: preduzetnice, mikro i mala privredna društva koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom društvu koje ima više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.


Rok za dostavljanje prijava: Javni poziv je otvoren dok iznos traženih bespovratnih sredstava ne premaši iznos raspoloživih sredstava za sprovođenje Programa za 35%, koliko je prosečan procenat odbijenih, kao i odustalih zahteva pre rešavanja u prethodnim godinama.