Prioritetne oblasti podrške: Program raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete obuhvata finansiranje izgradnje, dogradnje, adaptacija, sanacija, rekonstrukcija, investicionog i tekućeg održavanja objekata i opremanje, ustanova osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i ustanova učeničkog i studentskog standarda, sa osnovnim ciljem održavanja dostignutog nivoa obezbeđenih prostornih uslova i opremljenosti objekata i ustanova.

Ko može aplicirati: Ustanove osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i ustanova učeničkog i studentskog standarda