Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja započelo je sa sprovođenjem pripremnih aktivnosti za izradu Programa raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za budžetsku 2020. godinu, a koji će se sprovoditi nakon usvajanja Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu. 

Cilj Programa je održavanje dostignutog nivoa obezbeđenih prostornih uslova i opremljenosti objekata i ustanova, kao i unapređivanje istog u skladu sa novim standardima.

Program obuhvata projekte:

  • Izgradnje,
  • Dogradnje,
  • Adaptacije,
  • Sanacije,
  • Rekonstrukcije,
  • Investicionog i tekućeg održavanja zgrada i objekata, i
  • Opremanja ustanova osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i ustanova učeničkog i studentskog standarda.

Ko može aplicirati: ustanove osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i ustanove učeničkog i studentskog standarda.

Napomena: U zavisnosti od vrste projekta, propisano je dostavljanje neophodne prateće dokumentacije kojom se dokazuje minimum tehničke spremnosti predloženog projekta za realizaciju (Predmer i predračun za radove, odnosno predračun za nabavku opreme, projekat za izvođenje radova, građevinska dozvola i dr.). U postupku realizacije projekata obuhvaćenih Programom, ustanove su u obavezi da u saradnji sa organima lokalne samouprave obezbede finansijska sredsta za izradu neophodne projektno-tehničke dokumentacije, kao i da finansiraju uslugu stručnog nadzora i tehničkog pregleda.