Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja započelo je sa sprovođenjem pripremnih aktivnosti koje će nakon usvajanja Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, omogućiti izradu Programa raspodele investicionih sredstava Ministarstva za 2018. godinu.

Cilj Programa je održavanje dostignutog nivoa obezbeđenih prostornih uslova i opremljenosti objekata i ustanova, kao i unapređivanje istog u skladu sa novim standardima.

Program obuhvata projekte:

-          Izgradnje

-          Dogradnje

-          Nadogradnje

-          Adaptacije

-          Sanacije

-          Rekonstrukcije

-          Parternog uređenja kompleksa

-          Investicionog i tekućeg održavanja zgrada i objekata

-          Opremanja

Ko može aplicirati: ustanove osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i ustanove učeničkog i studentskog standarda.

Napomena: U zavisnosti od vrste projekta, propisano je dostavljanje neophodne prateće dokumentacije kojom se dokazuje minimum tehničke spremnosti predloženog projekta za realizaciju (Predmer i predračun za radove, odnosno predračun za nabavku opreme). U postupku realizacije projekata obuhvaćenih Programom, ustanove su u obavezi da u saradnji sa organima lokalne samouprave obezbede finansijska sredsta za izradu neophodne projektno-tehničke dokumentacije, kao i da finansiraju uslugu stručnog nadzora.