Predmet poziva: finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti domaćinstava i stanova u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama.


Kategorije projekata/teme/prihvatljive aktivnosti: 


1) unapređenje termičkog omotača putem:
(1) zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača. Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida,
(2) postavljanja termičke izolacije zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru,
(3) postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača. Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova;

2) unapređenje termotehničkih sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:
(1) zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim,
(2) zamene postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora,
(3) ugradnje toplotnih pumpi koje koriste energiju vazduha, vode i zemlje (grejač prostora ili kombinovani grejač),
(4) ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,
(5) opremanjem sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili),
3) ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode,
4) ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnja dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrada neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.


Minimalno su-finansiranje:
- JLS koje pripadaju četvrtoj grupi čiji je stepen razvijenosti dužne su da učestvuju sa iznosom od minimalno 30% od ukupne vrednosti podsticaja koja dodeljuju Ministarstvo i JLS.
- JLS koje su navedene u Uredbi o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu dužne su da učestvuju sa iznosom od minimalno 40% od ukupne vrednosti podsticaja koja dodeljuju koja dodeljuju Ministarstvo i JLS.
- Ostale JLS dužne su da učestvuju sa iznosom koji je minimalno jednak vrednosti traženih sredstava podsticaja, tj. ne mogu potraživati sredstva podsticaja koja su veća od sredstava sa kojima učestvuju u finansiranju Programa.


Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave i gradske opštine