1. IZGRADNjA SPORTSKIH OBJEKATA ZA POTREBE OSOBA SA INVALIDITETOM I PRILAGOĐAVANjE POSTOJEĆIH SPORTSKIH OBJEKATA POTREBAMA OSOBA SA INVALIDITETOM
Svrha/cilj programa: Osnovni cilj programa, odnosno projekata je stvaranje uslova za bavljenje sportom osoba sa invaliditetom i obezbeđenje pristupačnosti postojećih sportskih objekata osobama sa invaliditetom.
Ko može aplicirati: Predlog programa, odnosno projekta izgradnje, opremanja i održavanja sportskog objekta, na osnovu člana 116. stav 5. Zakona, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.
Napomena: U skladu sa odredbom člana 45. Pravilnika opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko – tehnološku celinu. Održavanje sportskog objekta podrazumeva kapitalno održavanje u smislu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji sportskih objekata.


2. IZGRADNjA, OPREMANjE I ODRŽAVANjE SPORTSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE
Ministarstvo sporta objavljuje poziv za podnošenje predloga programa, odnosno projekata u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata koji su od značaja za razvoj sporta na celom području Republike Srbije, vodeći računa o regionalnoj pokrivenosti i stepenu razvoja sportske infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave. Prioritet imaju programi, odnosno projekti koji se odnose na finansiranje radova na sportskim objektima čija je izgradnja započeta ali nije završena, kao i njihovo stavljanje u upotrebu.
Osnovni cilj programa, odnosno projekta je stvaranje uslova za odvijanje sportskih aktivnosti i korišćenje sportskih objekata od strane svih kategorija stanovnika.
Ko može aplicirati: Predlog programa, odnosno projekta izgradnje, opremanja i održavanja sportskog objekta, na osnovu člana 116. stav 5. Zakona, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta. 
Napomena: U skladu sa odredbom člana 45. Pravilnika opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko – tehnološku celinu. Održavanje sportskog objekta podrazumeva kapitalno održavanje u smislu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji sportskih objekata.


3. GODIŠNjI PROGRAMI, ODNOSNO PROJEKTI U OBLASTI SPORTA KROZ IZGRADNjU, OPREMANjE I ODRŽAVANjE SPORTSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE
Predlozi godišnjih programa, odnosno projekata koji se podnose moraju biti u skladu sa opštim interesom u oblasti sporta, utvrđenim članom 112. stav 1. tač. 3) Zakona: izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata koji su od značaja za razvoj sporta na celom području Republike Srbije, vodeći računa o regionalnoj pokrivenosti i stepenu razvoja sportske infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave. 
Sredstva za finansiranje programa, odnosno projekata  namenjena su za finansiranje programa, odnosno projekata u jedinicama lokalne samouprave iz četvrte grupe razvijenosti.
Osnovni cilj programa, odnosno projekta je stvaranje uslova za odvijanje sportskih aktivnosti i korišćenje sportskih objekata od strane svih kategorija stanovnika.
Ko može aplicirati: Predlog programa, odnosno projekta izgradnje, opremanja i održavanja sportskog objekta, na osnovu člana 116. stav 5. Zakona, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta. 

Za dodatne informacije možete se obratiti putem adrese projekti@mos.gov.rs