Predmet konkursa je sufinansiranje programa nevladinih organizacija koji doprinose postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva u Srbiji.

 

Teme:

– Bezbednost dece na internetu

– Podizanje nivoa znanja učenika osnovnih škola u oblasti programiranja

– Kursevi programiranja za decu

– Obuka i prekvalifikacija žena za podizanje kompetencija u oblasti programiranja

– Takmičenje u oblastima računarstva i informatike, matematike i fizike

– Izrada aplikacija za mobilne platforme u cilju olakšanog pristupa licima sa invaliditetom informaciono-komunikacionim tehnologijama

 

Ko može aplicirati: udruženja, zadužbine i fondacije, koje imaju status nevladinih organizacija

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000 RSD

 

Rok za dostavljanje predloga projekata: 26.09.2016.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://mtt.gov.rs/vesti/javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-programe-it-201/?lang=lat