Ciljevi programa: 
A) razvijanje održivih usluga i mehanizama koji pospešuju razvoj veština upravljanja karijerom mladih, preduzetništvo/socijalno preduzetništvo, zapošljivost i zaposlenost mladih i povećava usklađenost znanja, veština i kompetencija koje se stiču u procesu celoživotnog učenja, sa potrebama tržišta rada.
B) Stvaranje uslova za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, aktivno učešće u društvu, sprovođenje kulturnih sadržaja, neformalno obrazovanje i informisanje prilagođeno potrebama svih kategorija mladih, promociju i upražnjavanje zdravih i bezbednih stilova života mladih u jedinicama lokalne samouprave prilagođeno potrebama svih kategorija mladih, razvijanje jednog ili više programa i uspostavljanje održivih i ekonomičnih servisa za mlade (karijerni servis, info servis, volonterski servis, savetovališta za zdravlje itd.); pružanje podrške jedinicama lokalnih samouprava za izradu strateških dokumenata iz oblasti omladinske politike u skladu sa važećim pravnim okvirom kojim se uređuje planski sistem u Republici Srbiji; unapređenje prostornih kapaciteta i usluga za sprovođenje omladinske politike u JLS (renoviranje, opremanje i podrška programima omladinskih klubova, kancelarija za mlade i drugih prostora za mlade).


Maksimalni iznos: najviši iznos sredstava za finansiranje ili sufinansiranje od strane Ministarstva je do 4.000.000,00 dinara.


Period implementacije projekata: najkasnije do 10.12.2024.g.


Ko može aplicirati: jedinica lokalne samouprave koja ima osnovanu kancelariju za mlade