Svrha programa: Ministarstvo turizma i omladine raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i transfera za finansiranje projekata razvoja turizma u 2024. godini.
Teme: 
Subvencije i transferi namenjeni za razvoj turizma koriste se za sledeće namene:
• izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);
• uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti u skladu propisima kojima se uređuje plovidba, javni toaleti;
• uređenje javnih površina (trgovi, platoi, amfiteatri, parkovi, natkrivene komunikacije, prodajno-izložbeni prostori, sportsko-rekreativni tereni, dečija igrališta, plaže);
• izgradnja/uređenje hidrotehničkih objekata u cilju razvoja nautičkog turizma (uređenje obala reka i jezera, izgradnja marina, pristaništa, infrastruktura pristaništa i dr.);
• uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, planinarske staze, sportsko-rekreativne staze, panoramski putevi, zabavni adrenalin parkovi, vozila namenjena rekreaciji turista – bicikli, laka električna vozila, turistički vozići, plovila i dr.);
• rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, pozorišta, galerije, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, velnes i spa centri, sportsko-rekreativne dvorane, klizališta, kongresne dvorane, turistički kampovi, objekti lovnog turizma, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, prodajno-izložbeni štandovi itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima;
• postavljanje turističke signalizacije i info – pultova.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: Učešće sredstava ministarstva u finansiranju navedenih projekata može biti do 100% ukupne vrednosti tog projekta.

Ko može aplicirati: destinacijske menadžment organizacije, privredna društva odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinice lokalne samouprave, a koje nisu indirektni korisnici budžeta, kao i pravna lica u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture.