MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU je raspisalo sledeće pozive:

- Javni poziv za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodično-pravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja populacione politike u 2024. godini (april)

- Javni poziv za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodično-pravne zaštite građana, podrške porodici i deci u 2024. godini

- Javni poziv za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodično-pravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja politike u oblasti demografije u 2024. godini

Ko može da aplicira: Konkusi su namenjeni Udruženjima građana

Rok za realizaciju: 31.12.2024.g