Prihvatljive aktivnosti: 
Bespovratna sredstva namenjena su za kupovinu minibuseva u beloj boji sa ukupno dvadeset i jednim putničkim sedištem (20+1). Bespovratna sredstva se dodeljuju za kupovinu minibuseva koji će se koristiti za potrebe besplatnog prevoza seoskog stanovništva iz jednog sela u drugo selo ili iz sela u gradsko/opštinsko sedište, a u slučaju potrebe, vozilo se može koristiti i u ostale svrhe koje su od značaja za jedinicu lokalne samouprave (prevoz poljoprivrednika, kulturno-umetničkih društava, sportista i drugo), u skladu sa Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.


Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu minibusa iznosi 7.000.000,00 dinara, uključujući porez na dodatu vrednost.Ministarstvo za brigu o selu dodeljuje bespovratna sredstva u visini iznosa srednje prosečne vrednosti vozila utvrđenog u izveštaju o izvršenom ispitivanju tržišta podnosioca prijave.

Ko može aplicirati: Podnosilac prijave na javni konkurs je jedinica lokalne samouprave. Svaka jedinica lokalne samouprave može konkurisati samo jednom prijavom.