Program jednodnevne ili višednevne manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ obuhvata aktivnosti u kojima učestvuje stanovništvo sela sa teritorije jedne jedinice lokalne samouprave. Aktivnosti mogu biti iz oblasti dramskih umetnosti, književnosti, literarnih veština i drugih umetnosti (takmičenja u pevanju, recitaciji, glumi, slikanju, itd.), održavanja sportskih takmičenja, promovisanja očuvanja i unapređenja starih zanata i kulturno-umetničke baštine, izrade umetnina i predmeta domaće radinosti, kao i ostale aktivnosti u kojima stanovnici sela mogu pokazati svoja znanja i veštine i u njima se takmičiti.

Mesto održavanja manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ može biti u svim naseljenim mestima-selima na teritoriji Republike Srbije, izvan gradskih, opštinskih sedišta i prigradskih naselja, a koje odredi podnosilac prijave prilikom konkurisanja.

Cilj programa je obogaćenje društvenog i sportskog života stanovnika u selima i negovanje tradicionalnog načina života i kulturno – istorijskog nasleđa.

Bespovratna sredstva namenjena su za finansiranje sledećih troškova:

  • zakupa prostora, bine, ozvučenja i osvetljenja;
  • dizajna i štampe promotivnog materijala, zahvalnica;
  • nabavke medalja i pehara;
  • prevoza učesnika manifestacije do mesta održavanja manifestacije;
  • honorara komisije i sudija;
  • nabavka rekvizita za održavanje manifestacije (sitni sportski rekviziti i oprema);
  • nabavka sitnog potrošnog materijala neophodnog za organizovanje manifestacije.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 dinara

Period implementacije projekata: od 28.06.2022. godine do 1.12.2022. godine.

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave

Napomena: Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se preporučenom pošiljkom na adresu: Ministarstvo za brigu o selu, ulica Bulevar Mihajla Pupina br. 2a, 11070 Novi Beograd. Prijave se šalju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs – sredstva za finansiranje održavanja manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ – NE OTVARATI”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adrese: tijana.nesic@mbs.gov.rs , damir.taljai@mbs.gov.rs i milos.djokic@mbs.gov.rs ili na brojeve telefona 011/311 7172, 011/311 2282 i 011/311 0854.