Cilj programa: Cilj Programa je sistemsko unapređenje poslovanja zadruga iz oblasti zemljoradnje, poljoprivrede, seoskog turizma i zanatstva, povećanje broja zadruga, razvoj zadružnog sistema i povećanje konkurentnosti na tržištu, kao i stvaranje mogućnosti da zadruga svojim poslovanjem doprinese održivom razvoju lokalne zajednice.

Ko može aplicirati:

1. Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar do kraja 2016. godine;

2. Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar od početka 2017. godine, pa sve do momenta raspisivanja Javnog konkursa;

3. Zemljoradničke ili poljoprivredne zadruge čija je registrovana delatnost bavljenje seoskim turizmom - pružanje usluga smeštaja i ishrane koje su stekle svojstvo pravnog lica, do momenta raspisivanja Javnog konkursa;

4. Zanatske zadruge i zemljoradničke ili poljoprivredne zadruge čija je registrovana delatnost proizvodnja predmeta ili delatnost obavljanja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti, koje su stekle svojstvo pravnog lica do momenta raspisivanja Javnog konkursa;

5. Socijalne zadruge čiji su osnivači pripadnici ugroženih društvenih grupa (osobe sa invaliditetom, samohrane majke, teže zapošljiva lica, pripadnici romske nacionalne manjine i druge društveno ugrožene grupe), sa registrovanom delatnošću iz oblasti zemljoradnje, poljoprivrede, proizvodnje predmeta, obavljanje starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti, koje su stekle svojstvo pravnog lica.

Finansijski okvir

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava predviđen za novoformirane zemljoradničke i poljoprivredne zadruge iznosi 7.500.000,00 dinara, dok za stare zemljoradničke i poljoprivredne zadruge iznosi 15.000.000,00 dinara.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava predviđen za turističke, zanatske i socijalne zadruge iznosi 7.500.000,00 dinara.

Namena sredstava

 Projektne aktivnosti za čiju realizaciju su namenjena bespovratna sredstva:

1) Nabavka živih životinja od privrednih društava registrovanih za trgovinu na veliko životinjama za potrebe formiranja ili povećanja osnovnog stada, osim za nabavku muških goveda;

2) Nabavka opreme i mehanizacije za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke;

3) Nabavka opreme za preradu mleka i mesa;

4) Nabavka opreme i mehanizacije za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća;

5) Nabavka opreme i mehanizacije za potrebe proizvodnje u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i ratarstvu, kao i podizanje matičnih zasada, uključujući sisteme i opremu za navodnjavanje;

6) Nabavka opreme i mehanizacije za proizvodnju i preradu ukrasnog, aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja;

7) Nabavka opreme i mehanizacije za skladištenje i preradu žitarica;

8) Nabavka opreme za pčelarstvo;

9) Nabavka opreme za privredni ribolov, uzgoj i preradu ribe;

10) Izgradnja novih smeštajnih kapaciteta nabavkom montažnih objekata- tipskih kuća brvnara, vajata, bungalova, po principu ključ u ruke, letnjikovaca, nabavka opreme za zabavni park za decu (ljuljaške, klackalice, penjalice, kućice za decu i ostalo), kao i pripremni građevinski radovi koji su u vezi sa postavljanjem montažnih objekata;

11) Troškovi opremanja smeštajnih kapaciteta (nabavka nameštaja, sanitarija, opremanje kuhinje sa pripadajućom belom tehnikom);

12) Nabavka opreme, mašina i alata za izradu zanatskih proizvoda, proizvoda starih i umetničkih zanata kao i proizvoda domaće radinosti

Napomena: Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se PREPORUČENOM pošiljkom na adresu: Ministarstvo za brigu o selu, Bulevar Mihajla Pupina broj 2a, 11070 Novi Beograd.

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresu ivana.glisanovic@mbs.gov.rs i damir.taljai@mbs.gov.rs ili na broj telefona 011 311 7633.