Konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti kulture.
Specifičan cilj konkursa je unapređenje, negovanje i jačanje kulturno-jezičkog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji.


Kategorije projekata/teme/prihvatljive aktivnosti: 
1. projekti koji neguju jezičke osobenosti nacionalnih manjina kroz očuvanje, razvoj i prezentaciju kulturnog identiteta nacionalnih manjina;
2. projekti koji su usmereni na afirmaciju i podizanje svesti o upotrebi jezika nacionalnih manjina i zaštiti kulturno-jezičkog nasleđa nacionalnih manjina;
3. projekti kojima se neguju jezičke i tradicionalne kulturne vrednosti korišćenjem novih tehnologija i vidova savremene komunikacije;
4. projekti koji promovišu naučna i stručna istraživanja u oblasti kulturno-jezičkog identiteta nacionalnih manjina;
5. projekti koji afirmišu višejezičnost i interkulturalnost i podstiču na međukulturni dijalog, saradnju i razumevanje među različitim etničkim i jezičkim grupama koje žive u Republici Srbiji;
6. projekti čija je realizacija ili promocija planirana na teritoriji različitoj od one na kojoj je manjinski jezik tradicionalno u upotrebi;
7. programi i projekti koji afirmišu saradnju sa sunarodnicima, odnosno licima u drugim državama koje isti jezik koriste u identičnoj ili sličnoj formi (mobilnost);
8. razvoj kulturno-jezičkih potreba dece i mladih.

Iznos bespovratnih sredstava: Minimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu/projektu ne može biti manja od 300.000,00 dinara, a maksimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu/projektu ne može biti viša od 1.000.000,00 dinara.
Pravo učešća na Konkursu imaju: ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina, organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se ciljevi prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta odnosno akademija strukovnih studija.


Napomena: Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim programom/projektom.