Svrha programa: dodela sredstava jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i zatvaranja nesanitarnih deponija u 2024. godini, koji obuhvataju aktivnosti u vezi sa pružanjem podrške jedinicama lokalnih samouprava u sanaciji i zatvaranju nesanitarnih deponija koje nisu izgrađene u skladu sa propisima kojima se uređuje odlaganje otpada na deponije u Republici Srbiji.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 80 %
Minimalno su-finansiranje: 20  %
Ko može aplicirati:  Jedinica lokalne samouprave