Svrha programa:

NZS je raspisala sledće pozive:

- Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2024. godini - do 29.11.2024.g.

- Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2024. godini – do 31.10.2024.g.

- Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa srednjim obrazovanjem u 2024. godini- do 29.11.2024.g.

- Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2024. godini - do 29.11.2024.g.

- Javni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2024. godini - do 29.11.2024.g.

- Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2024. godini – do 29.11.2024.g.

- Javni poziv za sprovođenje radne aktivacije osoba sa invaliditetom u 2024. godini – do 29.11.2024.g.

- Javni poziv za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2024. godini– do 31.12.2024.g.

- Javni poziv za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2024. godini – do 31.12.2024.g.

- Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2024. godini– do 15.05.2024.g

- Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2024. godini – do 15.05.2024.g

- Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2024. godini – do 29. 11. 2024. g