Predlozi projekata za podršku Fondacije za otvoreno društvo primaju se na razmatranje tokom cele godine na osnovu javnog konkursa objavljenog na sajtu Fondacije i na osnovu pozivnih konkursa.

 

Pravo podnošenja projekta imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije.

 

Fondacija neće razmatrati:

* predloge projekata koji nisu u skladu sa programskim ciljevima Fondacije;

* zahteve podnosilaca koji su dobijali finansijsku podršku Fondacije za realizaciju projekata, a nisu u predvođenom roku podneli izveštaj o realizaciji projekta i utrošku sredstava ili nisu ispunili druge preuzete obaveze;

* zahteve za dobijanje finansijske podrške profitnim i komercijalnim projektima;

* nepotpune predloge projekata i zahteve koji nisu podneti na obrascu Fondacije i shodno uputstvu za podnošenje projekata.

 

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija podržava projekte u okviru sledećih programa:

Unapređenje kvaliteta i efektivnosti javnih politika

 

Ciljevi programa

* Uspostavljanje nacionalnih i regionalnih mehanizama (platformi) za artikulisanje stavova i interesa građana prema državnim organima odgovornim za proces pregovaranja sa EU.

* Podsticanje državnih i lokalnih organa vlasti (zagovaranje) za sprovođenje politika i zakonodavstva već harmonizovanih sa vrednostima, standardima i normama EU.

* Unapređenje primene sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova.

 

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

* Unapređenje kvaliteta pregovaračke pozicije Srbije u procesu pridruživanja EU.

* Unapređeno i informisano učešće građana u procesima evropskih integracija i evropeizacije domaćih politika.

* Efektivnija primena Briselskog sporazuma i bolja informisanost javnosti o tome.

 

Rok za dostavljanje predlog projekata: 31.12.2015.

 

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.fosserbia.org/programs/program.php?id=17