INTERREG PROGRAMME DANUBE REGION raspisuje drugi poziv za Dunavski transnacionalni program. U ovom pozivu se prihvataju samo potpuni predlozi projekta, ne traži se koncept.

Prioritetne oblasti podrške: 
Pametniji Dunavski region
• Istraživanje i inovacije
• Veštine za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i preduzetništvo


Zeleniji Dunavski region sa manjim emisijama ugljenika
• Obnovljiva energija
• Adaptacija ne klimatske promene i upravljanje katastrofama
• Unapređenje kvaliteta vode i sedimenata
• Zaštita i očuvanje biodiverziteta u ekološkim koridorima i eko-regionima


Socijalniji Dunavski region
• Pristupačnija, inkluzivnija i efikasnija tržišta rada
• Pristupačnije, inkluzivnije kvalitetne usluge obrazovanju, obučavanju i doživotnom učenju
• Socio-ekonomski razvoj kroz nasleđe, kulturu i turizam


Bolje upravljanje kroz saradnju u Dunavskom regionu
• Institucionalni kapaciteti za makroregionalno upravljanje

 

Kategorije projekata/teme/prihvatljive aktivnosti: 
Vrste aktivnosti koje podržava program uključuju razvoj i implementaciju strategija, alata i usluga sa transnacionalnim značajem, pripremu transnacionalnih investicija koje će se naknadno finansirati iz drugih izvora, pilot aktivnosti testne i demonstracione prirode, kao i mere obuke i izgradnje kapaciteta.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: Ne postoji maksimalno ograničenje za budzet projekta
Minimalno su-finansiranje:  20%

Ko može aplicirati: 
Prihvatljivi kandidati uključuju javne organe, neprofitne organizacije (i privatne), obrazovne institucije, istraživačke organizacije i druge relevantne zainteresovane strane iz Dunavskog regiona.
Obavezno partnerstvo: Svaki projekat mora da uključi najmanje 3 partnera iz 3 različite zemlje programske oblasti Dunavskog regiona, sa najmanje jednim partnerom iz države članice EU programske oblasti.
Period implementacije projekata:  maksimum 36 meseci


Napomena: Mreža nacionalnih kontakt tačaka pruža smernice, praktične informacije i pomoć o svim aspektima učešća u Programu Dunavskog regiona, uključujući pomoć u pronalaženju projektnih partnera i razmenu projektnih ideja sa organizacijama širom Dunavskog regiona. 
Drugi način da pronađete partnere ili da postanete partner u transnacionalnom projektu je da se pridružite našoj LinkedIn grupi za prvi poziv za podnošenje predloga. U ovoj grupi članovi mogu da dele informacije o svojim projektima i da šalju zahteve za poruke drugim članovima grupe.
Takođe je moguće pronaći odgovarajuće partnere sa tačnim potrebnim iskustvom koristeći keep.eu bazu podataka projekata i korisnika programa prekogranične, transnacionalne i međuregionalne saradnje Evropske unije (tutorial)