Program Kreativna Evropa finansira Evropska unija, a pruža podršku sektorima kulture i medija. Poziv je raspisan u okviru Pod-programa Kultura i ima za cilj unapređenje saradnje kulturnih i kreativnih organizacija iz različitih zemalja.  

Prioritetne oblasti podrške:

  • Promocija transnacionalne mobilnosti umetnika i profesionalnaca, sa ciljem da im se omogući međunarodna saradnja i internacionalnizacija njihovih karijera,
  • Jačanje razvoja publike kao sredstva za unapređenje pristupa evropskim kulturnim i kreativnim delima, materijalnom i ne-materijalnom kulturnom nasleđu, kao i širenje pristupa kulturnim delima nedovoljno zastupljenim grupama,
  • Podsticanje izgradnje kapaciteta kroz inovativne pristupe stvaranju, razvoju i testiranju novih i inovativnih modela prihoda, upravljanjai marketinga za kulturne sektore, posebno u smislu digitalizacije i razvoja novih veština za stručnjake u oblasti kulture,
  • Unapređenje interkulturnog dijaloga, promocija zajedničkih vrednosti EU, međusobnog razumevanja i poštivanja drugih kultura, čime se posledično doprinosi integraciji migranata i izbeglica u društvo.

Kategorije projekata:

Mali projekti saradnje (Kategorija 1):

  • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000 €
  • Minimalno su-finansiranje: 40%
  • Partnerstvo: min. 3 partnera iz 3 različite zemlje-učesnice u Programu Kreativna Evropa

Veliki projekti saradnje (Kategorija 2):

  • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 2 mil. €
  • Minimalno su-finansiranje: 50%
  • Partnerstvo: min. 6 partnera iz 6 različitih zemalja-učesnica u Programu Kreativna Evropa

Period implementacije projekata: maksimalno 48 meseci

Ko može aplicirati: pravna lica aktivna u oblastima kreativnog i kulturnog sektora, registrovana u zemljama – učesnicama u Programu Kreativna Evropa.

Napomena: Obavezna je registracija na Portalu učesnika (http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html), a prijave se podnose isključivo elektronskim putem (https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/).